10 ОСНОВНИ ДОБРОДЕТЕЛИ ЗА ЩАСТИЕ

1.Защита на живота и грижа за другите

2.Уважение на чуждата собственост и щедрост

3.Уважение на чуждите отношения и сексуална чистота

4.Правдива реч и честност

5.Обединяваща реч и сплотяване на хората

6.Уважителна реч и вежливост

7.Съдържателна реч за благополучието на другите

8.Радост за успеха на другите

9.Съчувствие и състрадание към другите

10.Съхраняване на правилен мироглед

НИЕ ЖЕЛАЕМ НА ВСИЧКИ ЩАСТИЕ!